top of page

Tractament Personalitzat

 

Adaptem el tractament a cada persona i a cada fase de la malaltia.

 

Metodologia del tractament:
Avaluació inicial

Realitzem una exploració inicial específica i personalitzada per a cada pacient.

 

Busquem els dèficits i símptomes que presenta en el moment actual de l'avaluació més enllà del diagnòstic mèdic.

 

Això ens permet establir els objectius de tractament més adequats per a la persona en cada moment del procés de recuperació.

Programació i objectius del tractament

Amb el resultat de l'avaluació inicial i segons les necessitats del pacient i del seu entorn, determinem uns objectius (a curt i llarg plaç). Aquest objectius definiran els exercicis que haurem de fer durant les sessions i que composaran el nostre pla de tractament. 

 

Els objectius que proposem van sempre encaminats a dotar de la màxima autonomia al pacient i mirar de recuperar la màxima funcionalitat possible.

Tractament individualitzat i especifíc

La recuperació és un procés que es desenvolupa en diverses sessions.

 

Els exercicis de cada sessió busquen un aprenentatge per al pacient, per tal de promoure les seves potencialitats actuals i recuperar aquelles que no són encara presents.

 

Durant els exercicis s'exposa al pacient a una situació d'aprenentatge on s'ensenya com controlar i superar amb les seves pròpies eines les dificultats que presenta la seva malaltia. 

 

Tot aquest procés implica esforç, treball i presència per part del pacient i del terapeuta. 

Els Exercicis

Amb els exercicis que proposem treballem a través de la triada: moviment, sensibilitat i cognició.

 

Per això sempre demanem que el pacient reconegui textures, objectes, moviments i posicions del cos ... Per aconseguir-ho el pacient ha d'estar atent al seu cos i el que sent a través de l'interacció amb l'objecte durant els moviments. 

Exercici reconeixement tàctil al peu

Exercici reconeixement tàctil al peu

Amb els ulls tancats es demana al pacient que reconegui quin dels teixits està tocant respecte als que s'han fet sentir amb anterioritat.

Exercici facial

Exercici facial

Es toca al pacient amb una fitxa (de tamany variable), en una zona de la cara i en una direcció determinada. Es demana al pacient que, un cop retirada la fitxa, reconegui la zona on s'havia aplicat el contacte, el tamany i la orientació de la fitxa.

Exercici de reconeixement tàctil

Exercici de reconeixement tàctil

En el cub s'enganxen diferents tipus de teixits, només n'hi ha un que es repeteixi en dues cares diferents. Amb els ulls tancats el pacient ha de situar el dit índex i polze en les cares del cub que tenen els mateixos teixits (ho ha de fer manipulant el cub de manera que no es recolzi a la taula).

Sospesament de pesos

Sospesament de pesos

Es demana al pacient que mantingui la taula oscil·lant horitzontal. Es col·loquen en un extrem de la taula pesos de diferent calibre i es demana al pacient que reconegui quin és el que pesa més o menys i en quin costat de la taula s'ha col·locat.

Exercici de densitats sota el taló

Exercici de densitats sota el taló

Es fan sentir sota el taló objectes amb diferents tipus de densitats (una fusta, una esponja dura i una esponja tova). Es demana que, sense mirar, el pacient distingeixi la densitat que sent amb el taló.

bottom of page